Dieselpartikelfilter

 

Här kan du läsa mer om hur partikelfilter fungerar och hur Filter Refresh kan användas. 

 

Teknisk bakgrund

Miljökrav har gjort partikelfilter nödvändigt i dieselfordon men trots olika filtertyper är tekniken är inte underhållsfri. Partiklar och aska samlas i filtret över tid och måste tas bort mekaniskt för att fungera.

 

Varför behövs Filter Refresh och vad är användningsområdena?

En återställning av partikelfiltret leder till en mängd ekonomiska och miljömässiga vinster. Filter Refresh är det mest effektiva sättet att åstadkomma detta.

Filter refresh kan användas akut när DPF-lampan indikerar i fordonet, eller som en förebyggande åtgärd för att förhindra driftsstopp och sänka bränsleförbrukningen.