Instruktioner för emballage

FÖRPACKA PARTIKELFILTRET VÄL

Komponenten som skickas till oss måste vara väl förpackade i ett paket. Cellerna i partikelfiltret och katalysatorn är känsliga för hårda stötar och kan skadas om de inte förpackas på rätt sätt.

Förslut öppningarna på filtret med plastlock eller tejp så skadliga partiklar inte kommer ut under transport. Slå in filtret i plast om det läcker olja.

Förpacka partikelfiltret noggrant. Lägg komponenten i en kartong med lämplig dämpning mot undersidan och fyll ut med stötskyddande material, t.ex. kraftpapper, tidningspapper, bubbelplast eller annat.

UNDVIK EXTRA AVGIFTER

Våra logistikleverantörer tar ut extra avgifter för paket som inte uppfyller standarddefinitionerna. Det inkluderar framförallt (gäller DHL Service Point):

 • Paket som är större än max 120cm långt och 300cm i omkrets
  • Volvo, Ford och Renault använder ett L-format DPF i vissa fordonsmodeller som måste packas extra noggrant för att inte bli för stora
  • Vissa VAG- och Mazdafordon har enheter som är nära maxlängden och kräver uppmärksamhet vid förpackning
 • Dåligt förpackade komponenter
  • Ostabila paket
  • Paket som lätt går upp
  • Paket där komponenten inte är stötskyddad utan rullar omkring i paketet
 • Paket med alltför oregelbundna former och/eller paket som inte går att maskinsortera av någon anledning

Filter Refresh fakturerar kunden den faktiska merkostnaden som uppkommit, men lägger inte på någon administrationsavgift. Avgifterna är i dagsläget 50kr-200kr per riktning.

Eventuella extra avgifter faktureras i efterhand.

Kontakta oss om du har frågor kring hur komponenten skall förpackas.

 

Exempel på paket som orsakat extra avgifter

Ett ostabilt paket och i övrigt dåligt förpackat partikelfilter som bl.a. saknar stötskyddande material i kartongen. En extra avgift om 189kr lades på av vår logistikleverantör.

Ett ostabilt paket och i övrigt dåligt förpackat partikelfilter som bl.a. saknar stötskyddande material i kartongen. En extra avgift om 189kr lades på av vår logistikleverantör.

Ett emballage som saknar helt stötskydd och inte heller går att maskinsortera.

Ett emballage som saknar helt stötskydd och inte heller går att maskinsortera.

Ibland är komponenten så stor att det inte går att hålla sig till standardmått. Detta grenrör med DPF till en Jaguar kostade 155kr extra i varje riktning (men bilägaren sparade å andra sidan ca 35 000kr mot att köpa ett nytt).

Ibland är komponenten så stor att det inte går att hålla sig till standardmått. Detta grenrör med DPF till en Jaguar kostade 155kr extra i varje riktning (men bilägaren sparade å andra sidan ca 35 000kr mot att köpa ett nytt).