landsväg2.jpg
 

Fördelar med Filter Refresh

 

BEHOVET AV FILTER REFRESH

Alla fordon med dieselpartikelfilter, både lätta och tunga fordon, drabbas av igensatta filter, oavsett filterteknik och regenereringsintervall. Sot, tillsammans med aska och oljerester, som inte kan förbrännas, ackumuleras över tid och blockerar gradvis filtret. Störst är problemet för fordon som går många mil i lägre hastigheter och korta intervall, men alla fordon med DPF drabbas över tid. 

Ett fullt partikelfilter medför stora nackdelar:

  • Suboptimal förbränning i motorn och försämrad prestanda
  • Ökade utsläpp av partiklar, CO2 och NOx
  • Högre mottryck i filtret och mer frekventa regenereringsintervall som båda leder till ökad bränsleåtgång

Regenerering, motorns process att förbränna partiklar genom att spruta in ren diesel i avgassystemet, leder i bästa fall till en rensning av kvarvarande sotpartiklar men kan inte fullt rengöra filtret. Effekten blir temporär och kommer behövas upprepas med krympande intervall. 

Fördelar med ett återställt filter

Ett helt återställt filter för med sig en sänkning av bränsleförbrukningen. Detta beror dels på att mottrycket i filtret minskar, vilket kräver mindre energi för att pressa avgaserna genom filtret, och dels på att det återställda filtret triggar färre regenereringar.

Tester visar på 6,5%-10% lägre bränsleförbrukning med ett återställt filter. Även direkta partikelutsläpp minskar. K-värdet, som fastställs i ett opacitetsprov och är en proxy för graden av partiklar i avgaserna som släpps ut i luften, har i tester på lätta fordon sjunkit från 0,5 till 0,1, vilket utgör en stor miljövinst.

Filter Refresh DET MEST FÖRDELAKTIGA ALTERNATIVET

Det har saknats bra lösningar att kostnadseffektivt komma till rätta med blockerade partikelfilter, i synnerhet för lätta fordon. En regenerering kan inte återställa ett DPF fullt ut och de metoder som använts har varit dåligt anpassade för lätta fordon. 

  • Kemiska tillsatser för effektivare regenerering löser inte grundproblemet med ackumulering av t.ex. askpartiklar och kan i vissa fall bidra till framtida problem. Olika former av regenerering bränner bort sot men kan inte ta bort aska.
  • Installation av ett nytt DPF är ofta inte ett alternativ för fordonsägaren, då OEM-filter är förknippade med hög kostnad. Billigare filter från tredjepartstillverkare har ofta varit förknippade med låg kvalitet.
  • Ett begagnat filter har relativt hög kostnad och innebär en risk då dess kondition är okänd. 
  • Den första generationens återställningslösning som utvecklats för tunga fordon är tidsödande och inte heller avsedd att användas på lätta fordon, då de innebär att filter måste skäras upp, tas isär och sedan svetsas ihop. Ultraljud har använts ibland. Det är generellt en bra metod för rengöring av andra motorkomponenter, men kavitationerna från de imploderande bubblorna kan skada filtretsubstratet.
  • Bortmontering av partikelfiltret inte lagligt och fordonet får automatiskt körförbud. Fordonet kommer inte heller godkännas vid kontrollbesiktning.

Filter Refresh återställning tar bort samtliga partiklar, är snabbast och mest kostnadseffektiv, samtidigt som fordonet behåller sin originaldel.

Filter Refresh använder den senaste och mest avancerade tekniken. Vi har specialutrustning vars enda användningsområde är att återställa partikelfilter och katalysatorer.

Vår metod använder vätska under ett noggrant balanserat tryck som flödar genom komponenten i båda riktningarna. Flödet får med sig alla typer och storlekar av partiklar utan att skada filtret eller höljet. Rengöringen är mycket effektiv men samtidigt mild. Om sensorerna är svåra att montera bort kan de sitta kvar på partikelfiltret under rengöringen. De skadas inte av rengöringen.

Även helt blockerade partikelfilter kan rengöras till full funktion med Filter Refresh. 

Ett 1 cm tjockt lager av sot och aska sitter som ett lock på inloppet till partikelfiltret. Fordonet gick inte att starta p.g.a. blockeringen.

Ett 1 cm tjockt lager av sot och aska sitter som ett lock på inloppet till partikelfiltret. Fordonet gick inte att starta p.g.a. blockeringen.

 
Partikelfiltret efter Filter Refresh rengöring. All sot och aska är borttagen och flödet i filtret är helt återställt. Den röd-bruna färgen kommer från det additativ som används av fordonet.

Partikelfiltret efter Filter Refresh rengöring. All sot och aska är borttagen och flödet i filtret är helt återställt. Den röd-bruna färgen kommer från det additativ som används av fordonet.

Processen sker i ett slutet system och är helt miljövänlig. Alla restprodukter hämtas av ett certifierat återvinningsföretag.

Inspektionsbild av filtersubstratet med ett boroskop.

Inspektionsbild av filtersubstratet med ett boroskop.

Vi inspekterar partikelfiltret och mäter noggrant mottrycket och luftflödet genom filtret före och efter rengöring för att verifiera att prestanda är helt återställt. Ett protokoll med alla mätvärden medföljer alla återställda partikelfilter. Filter Refreshs metod är dessutom oslagbart snabb och vi kan returnera partikelfiltret redan samma dag om det skulle behövas.


Filter Refresh användningsområden

 

En återställning kan genomföras när som helst och rensar komponenten från de partiklar och restprodukter som ansamlats. Vi utför återställningar både vid felindikation samt i förebyggande syfte för kunder som vill säkerställa att deras fordon har fullt fungerande filter, lägsta möjliga bränsleförbrukning  och bästa motorprestanda.

DPF FELINDIKERING

Filter Refresh används vid felindikeringar som beror på att filtret är blockerat. Det kan vara innan eller efter att fordonet gått in i s.k. limp mode, och endast går att köra med begränsad hastighet.

Vi rekommenderar våra kunder att inte göra upprepade försök med regenerering vid DPF felindikering. Det är är tidsödande, ger höga utsläpp, orsakar bilägaren onödiga kostnader. Det kommer dessutom inte lösa blockeringen långsiktigt och kan i värsta fall förvärra problemet.

 

DPF FÖREBYGGANDE

Filter Refresh används i förebyggande syfte för att förhindra igensättning av filtret innan felindikering. Det är ett smart och enkelt sätt att slippa få stopp på fordonet p.g.a. ett blockerat filter.

En förebyggande återställning spar upp till 10% bränsle, minskar utsläppen av partiklar och gaser samt säkerställer att ett högt mottryck i partikelfiltret inte försämrar motorns prestanda.


Filter Refresh i media

Läs vad branschpressen skriver om Filter Refresh