Filter Refresh ger verkstäder ytterligare ett verktyg...

Med Filter Refresh får fordonsverkstäder tillgång till marknadens ledande tjänst för återställning av partikelfilter och SCR-katalysatorer, och kan erbjuda sina kunder en snabb och långsiktig lösning till låg kostnad på ett för kunderna ofta okänt och annars dyrt problem.

Fördelarna för verkstaden att kunna erbjuda Filter Refresh service är många: mycket hög kundnytta, utökat serviceerbjudande och nya affärsmöjligheter hos dieselfordon.

Filter Refresh fungerar både på tidiga generationers partikelfilter i EURO 3 och 4 samt på filter monterade i fordon under EURO 5a/b och 6. Tillsammans sitter partikelfilter monterade i mer än 1.5 miljoner lätta dieselfordon och 80 000 tunga fordon i Sverige.

 
 
tumme.png

Hög kundnytta

Ett ofta okänt och kostsamt problem löses snabbt, långsiktigt och till låg kostnad för bilägaren.

 • Bilägaren får marknadens bästa service snabbast möjligt
 • Partikelfilter och katalysatorer blir helt återställda utan behov av ytterligare arbete
 • Fordonet behåller sina originaldelar och komponentens integritet skadas inte
 • Kostnaden för bilägaren är låg jämfört med andra alternativ
 • Motorns funktion förbättras, bränsleförbrukningen reduceras och utsläppen minskar
 • Bilägaren har gjort bästa miljöval
service.png

utökad service

Verkstaden breddar sitt serviceerbjudande och kan erbjuda ett nytt, attraktivt alternativ till tidigare kostsamma lösningar. 

 • Verkstaden kan erbjuda ett genuint miljövänligt alternativ
 • Filter Refresh lösning är tidseffektiv och möjliggör för verkstaden att erbjuda full service samma dag till sina kunder
 • Verkstaden behåller relationen till kunder som annars riskerar söka efter billigare alternativa lösningar hos andra verkstäder
 • Möjlighet att erbjuda återställning av partikelfilter som del av periodisk service
 • Mycket nöjda kunder med hög kundlojalitet 

nya affärsmöjligheter

 • Med Filter Refresh kan verkstaden erbjuda en ny lösning till en kraftigt växande marknad som nu omfattar mer än 1.8 miljoner dieselfordon

 • Verkstaden får nya kunder med partikelfilterproblem

 • Möjlighet att erbjuda utökad service, t.ex. oljebyte och andra åtgärder när fordonet finns på verkstaden
 • Säljstöd med bl.a. frågor och svar på kundernas vanligaste funderingar
 • Anslutna verkstäder kan välja att delta i marknadsföring med Filter Refresh på t.ex. webbsida, i tidningsannonser eller direktmarknadsföring till ägare av dieselfordon


..på en snabbt växande marknad

Dieselfordonsparken har växt kraftigt de senast tio åren. Behovet av service på dieselfordon kommer öka snabbare än för bensinbilar för överskådlig tid. Filter Refresh är ett av verktygen fordonsverkstäder använder för att ha ett väl anpassat serviceerbjudande till sina kunder med dieselfordon.

DIESELFORDON HAR ÖKAT I POPULARITTET

Dieselbilar har ökat i popularitet i Sverge sedan mitten av 2000-talet. Försäljningen har stigit från 61 000 fordon 2005 till 252 000 fordon 2015.

Drivande för ökningen har varit teknisk utveckling av dieselmotorerna med låg bränsleförbrukning och reducerad miljöpåverkan med t.ex. låga koldioxidutsläpp.

UNDERHÅLL AV DIESELFORDON VÄXER STARKT

Den starka försäljningsökningen har lett till ett stort antal dieselfordon på vägarna. Det finns nu mer än 1.8 miljoner lätta dieselfordon i trafik.

Givet att problem med partikelfilter och SCR-katalysatorer generellt sett uppstår först efter ett antal år så innebär åldersprofilen på fordonsparken att behovet av underhåll på dessa komponenter kommer öka de närmaste åren.