Typer av katalysatorer

Det finns tre huvudsakliga typer av katalysatorer. 

  • Trevägskatalysator, finns monterad i bensinbilar
  • Oxidationskatalysator, även kallad 'för-katalysator' eller DOC, finns i alla dieselfordon
  • SCR-katalysator, även kallad 'efter-katalysator', finns som sekundär katalysator i dieselfordon med AdBlue-teknik

Vissa dieselfordon, framförallt tunga fordon, har dessutom en CRT-katalysator som oxiderar NO till NO2 (som i sin tur sedan oxiderar sotet i partikelfiteret från C till CO2) och/eller en ammoniak-slip katalysator som tar bort eventuell kvarvarande ammoniak efter SCR-katalysatorn.

Trevägskatalysator och Oxidationskatalysator

Trevägskatalysatorn och oxidationskatalysatorn har liknande funktion, de omvandlar båda kolmonoxid (CO) och kolväten (HC) från förbränningen i motorn till koldioxid (CO2) och vatten (H2O). Trevägskatalysatorn omvandlar dessutom kväveoxider (NOx) till syre och kväve.

De har en intern beläggning av ädelmetaller (t.ex. platina) på en honeycombstruktur genom vilken avgaserna flödar och den katalytiska processen äger rum. Till skillnad från partikelfiltret fastnar inga ämnen i katalysatorn, och på ett i övrigt fungerande fordon skall dessa katalysatorer inte behöva åtgärdas.

På vissa dieselfordon sitter oxidationskatalysatorn monterad i samma hölje som partikelfiltret.

Genomskärning av kombinerad DPF (t.v.) och oxidationskatalysator (t.h). Avgasflödet går från höger till vänster på bilden.

Genomskärning av kombinerad DPF (t.v.) och oxidationskatalysator (t.h). Avgasflödet går från höger till vänster på bilden.

SCR-katalysator

Efter att EURO 6 implementerats utrustas nu många lätta dieselfordon med SCR-teknik, selektiv katalysatorreduktion, för att reducera utsläppen av kväveoxider och möta utsläppskraven. Kväveoxider orsakar respirationsproblem hos människor samt surt regn och smog. I den tunga trafik har SCR-tekniken funnits ett antal år.

En Euro 5 SCR-katalysator till en Volvo FH6. Enheten är en kombinerad SCR-katalysator och ljuddämpare.

En Euro 5 SCR-katalysator till en Volvo FH6. Enheten är en kombinerad SCR-katalysator och ljuddämpare.

Avgaserna, som redan passerat oxidationskatalysatorn och DPF,  blandas i SCR-katalysatorn med AdBlue, som är handelsnamnet på en vätska bestående av urea och vatten. Den höga temperaturen i avgassystemet omvandlar urean till ammoniak, som i sin tur reagerar med kväveoxiderna i SCR-katalysatorn. Restprodukten blir ofarlig kvävgas och vattenånga.

Över tid kan SCR-katalysatorerna blockeras av kristalliserad AdBlue och oljerester med försämrad effekt som följd. 


 

Filter Refresh användningsområden

BLockering av oljerester

Filter Refresh används på både trevägskatalysatorer och oxidationskatalysatorer efter att en hel eller delvis blockering konstateras. Blockeringen består ofta av oljerester från ett läckande eller havererat turboaggregat som fastnat på katalysatorns väggar.

Filter Refresh utrustning är specialanpassad för att rengöra honeycombmönstrade komponenter, så som katalysatorer, och är mycket väl lämpad att återställa dessa komponenter.

Blockering av kristalliserad adblue

SCR-katalysatorn är mycket känslig för AdBlue av låg kvalitet. Om vätskan inte håller mycket exakta specifikationer kan den kristalliseras i katalysatorn och över tid blockera den. Detta sker främst hos tunga fordon men har blivit vanligare även på lätta fordon allteftersom tekniken med SCR och AdBlue har vunnit mark.

Det vita på bilden är AdBlue som kristalliserats in en SCR-katalysator till ett tungt fordon. Det blockerade ca 75% av avgasflödet och fordonet hade dessutom felindikering för otillåtet höga NOx-utsläppsnivåer. Filter Refresh tog bort all kristalliserad AdBlue, och efteråt var flödet återställt till normal nivå och utsläppskraven möttes. Utöver att fastna i inloppet, som på bilden, finns det även kristalliserad AdBlue i själva katalysatorgångarna vilket Filter Refresh också åtgärdar.

Det vita på bilden är AdBlue som kristalliserats in en SCR-katalysator till ett tungt fordon. Det blockerade ca 75% av avgasflödet och fordonet hade dessutom felindikering för otillåtet höga NOx-utsläppsnivåer. Filter Refresh tog bort all kristalliserad AdBlue, och efteråt var flödet återställt till normal nivå och utsläppskraven möttes. Utöver att fastna i inloppet, som på bilden, finns det även kristalliserad AdBlue i själva katalysatorgångarna vilket Filter Refresh också åtgärdar.

Filter Refresh kan mycket effektivt återställa en SCR-katalysator som blivit blockerad av AdBlue. Tidigare fick dessa katalysatorer bytas ut då beläggningar av AdBlue är mycket svåra att avlägsna från katalysatorväggarna.